Резюме «Контролер» в Ровно

Найдено 14 резюме
После регистрации будет доступно 20 резюме
Сортировать по релевантности
релевантности
Обновлено 30 июля 2015
По договоренности , 37 лет , Здолбунов , стаж 5 лет и 7 месяцев
Кредитний фахівець, ПАТ Банк Ренесанс Капітал, 6 месяцев (по февраль 2015)
Пошук нових клієнтів консультація клієнтів на рахунок продуктів та послуг банку супровід продажів підготовка документів розповсюдження рекламної продукції виконання поставлених планових показників
Обновлено 27 мая 2015
2 000 грн. , 51 год , Ровно , Немецкий (Базовый) , стаж 27 лет и 8 месяцев
Бухгалтер, ТзОВ "ЖЕО ЖБК", 13 лет и 1 месяц (по апрель 2012)
Начисление заработной платы, подготовление данных для составления и сдачи отчетов по социальных Фондах, ведение кассы, банка, работа с клиент-банком, сверка взаиморасчетов с контрагентами. Постоянно следила и изучала законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководственные методики и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета. Также регулярно в соответствии с этим вносила изменения в справочную и нормативную базу данных бухгалтерской информации.
Бесплатные вакансии по всей Украине
Срок размещения вакансии — 30 дней.
Контакты откликнувшихся соискателей — в подарок!
Тариф действует бессрочно
Обновлено 2 августа 2012
По договоренности , 35 лет , Ровно , готов к переезду , Английский (Разговорный) , стаж 8 лет и 8 месяцев
Бухгалтер, ООО "Укленко", 8 лет и 1 месяц (по настоящее время)
Ведение бухгалтерского учета материалов, ОС, первичная документация, расчеты с контрагентами, валюта (ЕВРО), НДС и прочее
Обновлено 20 октября 2011
По договоренности , 41 год , Костополь , готова к переезду , стаж 12 лет и 3 месяца
Зам.ген.директора по торговой части, ООО Барс, 12 лет и 3 месяца (по настоящее время)
Подбор персонала, табель выхода на работу, зар.плата, приём товара от поставщика (качество, качество) оформление, размещение товара в торговом зале. Достижение- рост товарооборота, руководить линейным составом, опыт начисления з/платы.
Обновлено 19 апреля 2010
По договоренности , 34 года , Ровно , готов к переезду , Английский (Базовый) , стаж 10 лет и 4 месяца
Экономіст, АВК ТВТ "Рівненська кондитерська фабрика", 9 лет и 11 месяцев (по настоящее время)
Обробка та систематизація первинних документів, облік операцій з купівлі-продажу готової продукції, товарів, послуг, облік основних засобів та МШП, звірка з контрагентами, облік готової продукції на складі, проведення інвентаризацій готової продукції та сировини, виписка доручень, виписка рахунків. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, аналіз витрат підприємства, складання та подання статистичної звітності по виробництву промислової продукції, по оплаті праці.
Обновлено 13 мая 2008
2 100 грн. , 33 года , Ровно , Английский (Базовый) , стаж 11 лет и 9 месяцев
Економіст, Укрпромбанк, 10 лет и 10 месяцев (по настоящее время)
1. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів Банку та оформлення документів по депозитних операціях; 2. Оформлення операцій з відкриття та ведення рахунків юридичних та фізичних осіб з використання пластикових карток; 3. Ведення поточних рахунків фізичних осіб в національній та іноземній ваюті. 4. Здійснення переказів фізичних осіб в системах грошових переказів, ,WesternUnion‘‘, ,, Юнистрим‘‘, ,, Анелик’’, ,, MoneyGram’’, ,, Укрпромінь’’; 5. Формування юридичних справ клієнтів Банку по депозитних вкладах фізичних осіб та по карткових рахунках; 6. Формування банківських документів для відділення Банку; 7. Обробка розрахунково-платіжних документів, які надходять від клієнтів за їх поточними рахунками; 8. Ведення бухгалтерського обліку внутрішньобанківських операцій; 9. Прийняття та занесення на поточні рахунки клієнтів торгівельних виручок та власних заощаджень готівкою; 10. Прийняття розрахункових документів на безготівкове перерахування від клієнтів та зарахування їх на відповідні рахунки; 11. Друк та видача клієнтам виписок по їх рахунках, згідно доручень клієнтів; 12. Здійснення контролю по операціях та залишкам коштів на рахунках та позабалансових рахунках; 13. Забезпечення формування заяв на погашення кредиту та відсотків за користування ним; 14. Обслуговування юридичних осіб-клієнтів філії, а саме: • друк виписок по рахункам; • проведення платіжних доручень; • видача коштів за грошовими чеками; • видача чекових книжок; • прийняття та занесення на поточні рахунки клієнтів торгівельних виручок та власних заощаджень готівкою; 15. Формування прибутково-видаткових ордерів за операціями з картками в кінці операційного дня, тощо. 16. Забезпечення виконання регламентних робіт (відкриття – закриття операційного дня, звірки щоденної оборотно-сальдової відомості); 17. Подання касових заявок на отримання підкріплення готівковою касою для роботи відділення; 18. Відстеження операцій, що підлягають під ознаки таких, які потребують здійснення фінансового моніторингу. 19. Ведення бухгалтерського обліку внутрішньо-банківських операцій відповідно до чинного законодавства та нормативних актів НБУ. 20. Звіряння з даними синтетичного обліку та формування меморіальних документів дня з метою документального підтвердження обґрунтованості всіх здійснених операцій та забезпечення збереження первинних документів.
Обновлено 25 января 2008
1 400 грн. , 35 лет , Ровно , Английский (Базовый) , стаж 1 год и 6 месяцев
Практикант, логист, ЦЗА ПЗЗ, 3 месяца (по август 2005)
• оформлення форм облікових документів, • контроль за умовами перевезення та зберігання вантажів, що транспортуються, • моніторинг змін до законодавчої бази автотранспортних перевезень • Складання графіків доставки товарів, • Контроль за дотриманням графіків поставок • Планування руху транспорту з урахуванням:  раціональності маршруту,  терміновості і важливості доставки  видів товару. • Звітність • Розтаможення товарів
Обновлено 4 июля 2016
4 000 грн. , 35 лет , Ровно , стаж 6 лет
Помощник бухгалтера, ТОВ УТР, 6 лет (по настоящее время)
Обновлено 31 марта 2016
По договоренности , 49 лет , Ровно , готов к переезду в Киев , стаж 2 года и 5 месяцев
Охранник-контролер, 2 года и 5 месяцев (по сентябрь 2012)
3 чел.с 08 по 08см. с08 по 17 контроль прохода посетителей с 17 к 08 охр. наблюдения по системе наблюдения монитора.
Обновлено 16 марта 2013
600 грн. , 30 лет , Кузнецовск , стаж 6 лет и 5 месяцев
Служба в армии по контракту с 2005-2006, 2007-2010, 2011-2012....
Обновлено 16 ноября 2012
2 000 грн. , 34 года , Ровно , Английский (Базовый) , стаж 4 года и 2 месяца
Провідний контролер-ревізор, Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області, 4 года (по декабрь 2011)
- Проведення ревізій використання бюджетних коштів, матеріальних цінностей та їх збереження у відповідній сфері діяльності - Проведення зустрічних звірок взаєморозрахунків у державних та приватних підприємствах (достовірність дебіторської та кредиторської заборгованості) - Проведення інвентаризації грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей на підприємствах, установах, організаціях - Перевірка дотримання підприємствами та установами законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, а також при сплаті внесків до державних цільових фондів - Перевірка правильності ведення касових операцій на підприємствах та банківських операцій - Спільні перевірки та співпраця з правоохоронними органами
Обновлено 17 ноября 2010
3 000 грн. , 33 года , Ровно , Английский (Базовый) , стаж 4 года и 11 месяцев
Контролер касир, АТ Укрексімбанк Рівне, 2 года и 2 месяца (по февраль 2010)
Обов"язки касира
Обновлено 13 октября 2008
2 100 грн. , 33 года , Ровно , Английский (Базовый) , стаж 3 года
Кассир-контролер, економист, ВАТ "Ощадбанк", РФ ТОВ "Укрпромбанк", 3 года (по сентябрь 2008)
1. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов Банка и оформление документов по депозитным операциям; 2. Оформление операций по открытию и ведению счетов юридических и физический лиц из использование пластиковых карточек; 3. Ведение текущих счетов физический лиц в национальной и иностранной ваюте. 4. Осуществление переводов физический лиц в системах денежных переводов, ,WesternUnion'', ,, Юнистрим'', ,, Анелик'', ,, MoneyGram'', ,, Укрпроминь''; 5. Формирование юридических дел клиентов Банка по депозитным вкладам физических лиц и по карточным счетам; 6. Формирование банковских документов для отделения Банка; 7. Обработка расчетно-платежных документов, которые поступают от клиентов за их текущими счетами; 8. Ведение бухгалтерского учета внутрибанковских операций; 9. Принятие и занесение на текущие счета клиентов торговых выручек и собственных сбережений денежной наличностью; 10. Принятие расчетных документов на безналичное перечисление от клиентов и зачисление их на соответствующие счета; 11. Печать и выдача клиентам выписок по их счетам, согласно доверенностям клиентов; 12. Осуществление контроля по операциям и остаткам средств на счетах и внебалансовых счетах; 13. Обеспечение формирования заявлений на погашение кредита и процентов за пользование им; 14. Обслуживание юридических лиц-клиентов филиала, а именно:  печать выписок по счетам;  проводка платежных поручений;  выдача средств за денежными чеками;  выдача чековых книжек;  принятие и занесение на текущие счета клиентов торговых выручек и собственных сбережений денежной наличностью; 15. Формирование приходно-расходных ордеров за операциями с карточками в конце операционного дня, и т.п.. 16. Обеспечение выполнения регламентных работ (открытие - закрытие операционного дня, сверка ежедневной оборотно-сальдовой ведомости); 17. Представление кассовых заявок на получение подкрепления наличной кассой для работы отделения; 18. Отслеживание операций, которые подлежат под признаки таких, которые нуждаются в осуществлении финансового мониторинга. 19. Ведение бухгалтерского учета внутренне-банковских операций согласно действующему законодательству и нормативных актов НБУ. 20. Сверка с данными синтетического учета и формирование мемориальных документов дня с целью документального подтверждения обоснованности всех осуществленных операций и обеспечение сохранения первичных документов.
Обновлено 21 апреля 2007
1 400 грн. , 31 год , Ровно , Английский (Базовый) , стаж 3 месяца
Контролер, ТзОВ "Літа+", 3 месяца (по январь 2005)
Сканування продовольчих та побутових товарів.
Возраст
Уровень дохода
Отрасли
Гражданство
Пол
Тип занятости
Образование
Место работы
Иностранные языки
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.