Резюме «Контролер» в Ровно

Найдено 14 резюме
После регистрации будет доступно 20 резюме
Сортировать по релевантности
релевантности
Обновлено 30 июля 2015
По договоренности 38 лет Здолбунов стаж 5 лет и 7 месяцев
Кредитний фахівець 6 месяцев (по февраль 2015)
ПАТ Банк Ренесанс Капітал
Пошук нових клієнтів консультація клієнтів на рахунок продуктів та послуг банку супровід продажів підготовка документів розповсюдження рекламної продукції виконання поставлених планових показників
Обновлено 27 мая 2015
2 000 грн. 52 года Ровно Немецкий (Базовый) стаж 27 лет и 8 месяцев
Бухгалтер 13 лет и 1 месяц (по апрель 2012)
ТзОВ "ЖЕО ЖБК"
Начисление заработной платы, подготовление данных для составления и сдачи отчетов по социальных Фондах, ведение кассы, банка, работа с клиент-банком, сверка взаиморасчетов с контрагентами. Постоянно следила и изучала законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководственные методики и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета. Также регулярно в соответствии с этим вносила изменения в справочную и нормативную базу данных бухгалтерской информации.
Корректор, корреспондент, Монтажник радиоаппаратуры, контрольный мастер скрыть
Бесплатные вакансии по всей Украине
Срок размещения вакансии — 30 дней.
Контакты откликнувшихся соискателей — в подарок!
Тариф действует бессрочно
Обновлено 2 августа 2012
По договоренности 36 лет Ровно готов к переезду Английский (Разговорный) стаж 9 лет и 5 месяцев
Бухгалтер 8 лет и 10 месяцев (по настоящее время)
ООО "Укленко"
Ведение бухгалтерского учета материалов, ОС, первичная документация, расчеты с контрагентами, валюта (ЕВРО), НДС и прочее
Обновлено 20 октября 2011
По договоренности 42 года Костополь готова к переезду стаж 13 лет
Зам.ген.директора по торговой части 13 лет (по настоящее время)
ООО Барс
Подбор персонала, табель выхода на работу, зар.плата, приём товара от поставщика (качество, качество) оформление, размещение товара в торговом зале. Достижение- рост товарооборота, руководить линейным составом, опыт начисления з/платы.
Обновлено 19 апреля 2010
По договоренности 35 лет Ровно готов к переезду Английский (Базовый) стаж 11 лет и 1 месяц
Экономіст 10 лет и 8 месяцев (по настоящее время)
АВК ТВТ "Рівненська кондитерська фабрика"
Обробка та систематизація первинних документів, облік операцій з купівлі-продажу готової продукції, товарів, послуг, облік основних засобів та МШП, звірка з контрагентами, облік готової продукції на складі, проведення інвентаризацій готової продукції та сировини, виписка доручень, виписка рахунків. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, аналіз витрат підприємства, складання та подання статистичної звітності по виробництву промислової продукції, по оплаті праці.
Обновлено 13 мая 2008
2 100 грн. 34 года Ровно Английский (Базовый) стаж 12 лет и 6 месяцев
Економіст 11 лет и 7 месяцев (по настоящее время)
Укрпромбанк
1. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів Банку та оформлення документів по депозитних операціях; 2. Оформлення операцій з відкриття та ведення рахунків юридичних та фізичних осіб з використання пластикових карток; 3. Ведення поточних рахунків фізичних осіб в національній та іноземній ваюті. 4. Здійснення переказів фізичних осіб в системах грошових переказів, ,WesternUnion‘‘, ,, Юнистрим‘‘, ,, Анелик’’, ,, MoneyGram’’, ,, Укрпромінь’’; 5. Формування юридичних справ клієнтів Банку по депозитних вкладах фізичних осіб та по карткових рахунках; 6. Формування банківських документів для відділення Банку; 7. Обробка розрахунково-платіжних документів, які надходять від клієнтів за їх поточними рахунками; 8. Ведення бухгалтерського обліку внутрішньобанківських операцій; 9. Прийняття та занесення на поточні рахунки клієнтів торгівельних виручок та власних заощаджень готівкою; 10. Прийняття розрахункових документів на безготівкове перерахування від клієнтів та зарахування їх на відповідні рахунки; 11. Друк та видача клієнтам виписок по їх рахунках, згідно доручень клієнтів; 12. Здійснення контролю по операціях та залишкам коштів на рахунках та позабалансових рахунках; 13. Забезпечення формування заяв на погашення кредиту та відсотків за користування ним; 14. Обслуговування юридичних осіб-клієнтів філії, а саме: • друк виписок по рахункам; • проведення платіжних доручень; • видача коштів за грошовими чеками; • видача чекових книжок; • прийняття та занесення на поточні рахунки клієнтів торгівельних виручок та власних заощаджень готівкою; 15. Формування прибутково-видаткових ордерів за операціями з картками в кінці операційного дня, тощо. 16. Забезпечення виконання регламентних робіт (відкриття – закриття операційного дня, звірки щоденної оборотно-сальдової відомості); 17. Подання касових заявок на отримання підкріплення готівковою касою для роботи відділення; 18. Відстеження операцій, що підлягають під ознаки таких, які потребують здійснення фінансового моніторингу. 19. Ведення бухгалтерського обліку внутрішньо-банківських операцій відповідно до чинного законодавства та нормативних актів НБУ. 20. Звіряння з даними синтетичного обліку та формування меморіальних документів дня з метою документального підтвердження обґрунтованості всіх здійснених операцій та забезпечення збереження первинних документів.
Обновлено 25 января 2008
1 400 грн. 35 лет Ровно Английский (Базовый) стаж 1 год и 6 месяцев
Практикант, логист 3 месяца (по август 2005)
ЦЗА ПЗЗ
• оформлення форм облікових документів, • контроль за умовами перевезення та зберігання вантажів, що транспортуються, • моніторинг змін до законодавчої бази автотранспортних перевезень • Складання графіків доставки товарів, • Контроль за дотриманням графіків поставок • Планування руху транспорту з урахуванням:  раціональності маршруту,  терміновості і важливості доставки  видів товару. • Звітність • Розтаможення товарів
Обновлено 4 июля 2016
4 000 грн. 36 лет Ровно стаж 6 лет и 9 месяцев
Помощник бухгалтера 6 лет и 9 месяцев (по настоящее время)
ТОВ УТР
Обновлено 31 марта 2016
По договоренности 50 лет Ровно готов к переезду в Киев стаж 2 года и 5 месяцев
Охранник-контролер 2 года и 5 месяцев (по сентябрь 2012)
3 чел.с 08 по 08см. с08 по 17 контроль прохода посетителей с 17 к 08 охр. наблюдения по системе наблюдения монитора.
Обновлено 16 марта 2013
600 грн. 31 год Кузнецовск стаж 6 лет и 5 месяцев
Служба в армии по контракту с 2005-2006, 2007-2010, 2011-2012....
Обновлено 16 ноября 2012
2 000 грн. 35 лет Ровно Английский (Базовый) стаж 4 года и 2 месяца
Провідний контролер-ревізор 4 года (по декабрь 2011)
Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області
- Проведення ревізій використання бюджетних коштів, матеріальних цінностей та їх збереження у відповідній сфері діяльності - Проведення зустрічних звірок взаєморозрахунків у державних та приватних підприємствах (достовірність дебіторської та кредиторської заборгованості) - Проведення інвентаризації грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей на підприємствах, установах, організаціях - Перевірка дотримання підприємствами та установами законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, а також при сплаті внесків до державних цільових фондів - Перевірка правильності ведення касових операцій на підприємствах та банківських операцій - Спільні перевірки та співпраця з правоохоронними органами
Обновлено 17 ноября 2010
3 000 грн. 34 года Ровно Английский (Базовый) стаж 4 года и 11 месяцев
Контролер касир 2 года и 2 месяца (по февраль 2010)
АТ Укрексімбанк Рівне
Обов"язки касира
Обновлено 13 октября 2008
2 100 грн. 34 года Ровно Английский (Базовый) стаж 3 года
Кассир-контролер, економист 3 года (по сентябрь 2008)
ВАТ "Ощадбанк", РФ ТОВ "Укрпромбанк"
1. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов Банка и оформление документов по депозитным операциям; 2. Оформление операций по открытию и ведению счетов юридических и физический лиц из использование пластиковых карточек; 3. Ведение текущих счетов физический лиц в национальной и иностранной ваюте. 4. Осуществление переводов физический лиц в системах денежных переводов, ,WesternUnion'', ,, Юнистрим'', ,, Анелик'', ,, MoneyGram'', ,, Укрпроминь''; 5. Формирование юридических дел клиентов Банка по депозитным вкладам физических лиц и по карточным счетам; 6. Формирование банковских документов для отделения Банка; 7. Обработка расчетно-платежных документов, которые поступают от клиентов за их текущими счетами; 8. Ведение бухгалтерского учета внутрибанковских операций; 9. Принятие и занесение на текущие счета клиентов торговых выручек и собственных сбережений денежной наличностью; 10. Принятие расчетных документов на безналичное перечисление от клиентов и зачисление их на соответствующие счета; 11. Печать и выдача клиентам выписок по их счетам, согласно доверенностям клиентов; 12. Осуществление контроля по операциям и остаткам средств на счетах и внебалансовых счетах; 13. Обеспечение формирования заявлений на погашение кредита и процентов за пользование им; 14. Обслуживание юридических лиц-клиентов филиала, а именно:  печать выписок по счетам;  проводка платежных поручений;  выдача средств за денежными чеками;  выдача чековых книжек;  принятие и занесение на текущие счета клиентов торговых выручек и собственных сбережений денежной наличностью; 15. Формирование приходно-расходных ордеров за операциями с карточками в конце операционного дня, и т.п.. 16. Обеспечение выполнения регламентных работ (открытие - закрытие операционного дня, сверка ежедневной оборотно-сальдовой ведомости); 17. Представление кассовых заявок на получение подкрепления наличной кассой для работы отделения; 18. Отслеживание операций, которые подлежат под признаки таких, которые нуждаются в осуществлении финансового мониторинга. 19. Ведение бухгалтерского учета внутренне-банковских операций согласно действующему законодательству и нормативных актов НБУ. 20. Сверка с данными синтетического учета и формирование мемориальных документов дня с целью документального подтверждения обоснованности всех осуществленных операций и обеспечение сохранения первичных документов.
Обновлено 21 апреля 2007
1 400 грн. 32 года Ровно Английский (Базовый) стаж 3 месяца
Контролер 3 месяца (по январь 2005)
ТзОВ "Літа+"
Сканування продовольчих та побутових товарів.
Возраст
Уровень дохода
Отрасли
Гражданство
Пол
Тип занятости
Образование
Место работы
Иностранные языки
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.